Over Boeyendaalhof

 


Zo lang mogelijk thuis blijven is een mooie doelstelling maar helaas niet altijd realiseerbaar. Dan biedt een opname in Boeyendaalhof zowel voor u als voor uw familie een goede oplossing. U vertoeft in ons woonzorgcentrum (WZC) in een aangepaste, aangename en sociale omgeving, geniet alle aandacht en familie, vrienden of kennissen kunnen op bezoek komen wanneer het hun belieft.
 
De opname in een woonzorgcentrum wordt dikwijls slechts overwogen wanneer de ondersteuningsmiddelen en mogelijkheden om thuis in eigen omgeving te blijven wonen niet meer voorhanden zijn. Het gevolg is dat de bejaarde bij een opname doorgaans een hoge leeftijd bereikt heeft en dikwijls zorgbehoevend is.
 
Dat de stap naar een woonzorgcentrum niet altijd eenvoudig is, weten wij maar al te goed. Er zijn immers zoveel vragen waarop een antwoord dient geboden.
 
Om u bij dit alles te helpen, hebben wij geprobeerd hier weer te geven wat u kan verwachten van Boeyendaalhof.
 
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben - ook al zijn ze kritisch - omtrent de verzorging, de organisatie of wat dan ook stel ze dan gerust. 
Voor ons is het een teken van bezorgdheid en zo kunnen we samen naar de beste oplossing zoeken.
 
 
 
Directie en medewerkers Boeyendaalhof