You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Onthaal - Administratie

Wanneer u langs de hoofdingang binnenkomt ziet u rechsts het bureel van de directie en links het onthaal en de sociale dienst . Hier gebeurt de administratie, de boekhouding en de personeelsadministratie. Op deze dienst is alle werkdagen tijdens de kantooruren iemand aanwezig. Met al je vragen van administratieve aard zoals fakturatie, mutualiteiten, enz. kan je hier terecht.

Ook is er meestal iemand van de directie aanwezig zodat je op deze dienst ook met vragen en/of opmerkingen van algemene of privé aard kan aankloppen.

Alle dagen behalve op dinsdag- en donderdagnamiddag is er iemand aanwezig die de Sociale Dienst verzorgt, waarbij je terecht kan met allerhande vragen omtrent opvolging wachtlijsten, administratie rond opname en dergelijke meer.

Alles wordt hier vanzelfsprekend met de nodige discretie behandeld.