You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Verpleging - Verzorging

De dagelijkse verzorging en verpleging wordt gewaarborgd door gekwalificeerd personeel.
Er is 24u/24u minstens één verpleegkundige aanwezig.

De directie staat er op dat het personeel zich niet alleen inlaat met de verzorging van de bejaarden maar vooral begaan is met het welzijn van de bewoners.

Bijzondere aandacht gaat naar de hygiëne en het wekelijks bad.

Kortom, een menselijke, belevingsgerichte benadering is ons hoofddoel. Deze benadering vertaalt zich mede in twee “raden”: een bewonersraad en een familieraad.

Wat is een bewonersraad?
Een bewonersraad is een raad door en voor de bewoners van het Voorhof. Deze raad zal driemaandelijks vergaderen. De bewoners worden door het personeel afgehaald van de kamers. De bedoeling is niet alleen om kleine misverstanden tussen de bewoners en het personeel en/of directie op deze wijze uit de weg te ruimen maar ook om een informatiekanaal, een manier van communicatie tussen bewoners en personeel op te bouwen.
De bewonersraad wordt uitsluitend uit bewoners samengesteld.

Wat is een familieraad?
De bewoners van het Binnenhof kunnen zich door een familielid laten vertegenwoordigen op de “familieraad”. Deze raad komt één per jaar samen en heeft dezelfde functie als de bewonersraad. Doel is om de dialoog tussen familie, bewoner, personeel en directie open te houden.

Er wordt ook jaarlijks een individueel evaluatiegesprek gehouden tussen resident, familie en afdelingsverantwoordelijke.