You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Kapster - Pedicure

Onze kapsters ontvangen U graag in het kapsalon op dinsdag - donderdag (Voorhof-Driesenhof) en vrijdag (Binnenhof). Buiten deze dagen kan het kapsalon gebruikt worden door derden na afspraak met de afdelingsverantwoordelijke. Iedere bewoner is vrij in de keuze van zijn/haar kapster.

Diegene die het wensen kunnen beroep doen op een pedicure. Maar ook hier is iedere bewoner vrij in de keuze van zijn/haar pedicure.