You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Animatie

Wij hechten zeer veel belang aan animatie .

Belevingsgericht omgaan met de bewoners is één van onze doelstellingen. Wij bieden de bewoners de mogelijkheid om zowel actief als passief deel te nemen aan de animatie.

Dagelijks organiseren wij een activiteit, waaronder:
- creatieve activiteiten
- gezelschapsspelen
- geheugentraining
- uitstappen
- enz...

De animatrice probeert zich in te leven in de leefwereld van de bewoner en tracht op deze manier voor iedereen een activiteit te vinden die hem/haar boeit.

Bij dementerende bejaarden is persoonlijk contact noodzakelijk dat o.a. door relaxatie wordt aangeboden.

Regelmatig houden we ook grote activiteiten zoals Paasbrunch – tuinfeest – mosselsouper – kerstmarkt… waarbij in familie- en kennissenkring kan deelgenomen worden.

Ook ons personeel spant zich regelmatig belangeloos in voor de bewoners door het organiseren van en deelnemen aan diverse activiteiten: modeshow, playbackshow, tuinfeest, enz.
Onze ruime animatiezalen zorgen ervoor dat onze activiteiten op een ontspannen manier kunnen plaatsvinden.