You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Ergotherapie

Ergotherapie is een vrij belangrijke vorm van therapie. De hoofddoelstelling is het doelgericht behandelen van ziekte, letsel, aandoening of onvermogen. De behandeling is gericht op behoud, herstel of preventie, dit in een kader van belevingsgerichte benadering.

Dagelijks worden er activiteiten door onze ergotherapeuten aangeboden. Deze activiteiten verschillen van bewoner tot bewoner. Ze worden telkens aangepast zodat ze voor elke bewoner iets kunnen betekenen in hun leven. Er wordt meestal individueel gewerkt of soms ook in een kleinere groep.

De bewoners krijgen persoonlijke aandacht en er wordt intensief samengewerkt: ADL- activiteiten, handrevalidatie, relaxatie, voetbubbelbadjes, reminiscentie, geheugentrainingen, kookactiviteiten, relaxatiebaden, zitdansen ….

Onze ergotherapeuten zijn alle werkdagen aanwezig.