You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Pastorale dienst

Wij waarborgen voor alle bewoners de volledige vrijheid van filosofische en godsdienstige overtuiging. De aalmoezenier, wonende in het Driesenhof, wil zijn uiterste best doen om iedere resident een pastorale begeleiding naar eigen wens te geven. Driemaal per week bieden wij onze bewoners de kans een eucharistieviering bij te wonen. (dinsdag, donderdag en zondag)