You are here

Home » Over Boeyendaalhof

Visie

 

De visie van WZC Boeyendaalhof is gegroeid vanuit de overtuiging dat we de kwaliteit van onze dienstverlening willen optimaliseren. Deze visie vertaalt datgene wat leeft in Boeyendaalhof en is tot stand gekomen door een intense samenwerking van alle medewerkers.
Boeyendaalhof creëert een thuisvervangende omgeving voor valide, licht hulpbehoevende, zwaar zorgbehoevende en dementerende bejaarden,waarin respect voor ieders eigenheid fundamenteel is:

* door een totale comfortzorg te bieden waarin de bewoner centraal staat.

* omwille van het uitnodigend karakter van onze gebouwen en de inrichting van de leefruimten heerst er een huiselijke sfeer

* we integreren onze organisatie in de maatschappij en laten familie deel uitmaken van het zorgdragen.

* ons werk wordt geïnspireerd door christelijke waarden , waarbij we oog hebben voor iedere geloofsovertuiging.

* we steunen onze medewerkers in hun motivatie om belevingsgericht te werken en waarderen hun inzet om deze visie waar te maken. Binnen onze organisatie krijgen zij de nodige kansen om zich professioneel en persoonlijk te ontplooien.

* we richten ons naar de toekomst en stemmen onze zorgverlening af op de maatschappelijke evolutie. Kwaliteit van dienstverlening wordt steeds weer verbeterd door deze evolutie op te volgen.
 
Het blijft voor ons een uitdaging om de kwaliteit in ons huis te behouden en waar mogelijk
te verbeteren door deze visie verder waar te maken.