You are here

Home » Over Boeyendaalhof » Diensten

Vrijwilligers


Reeds vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in binnen de werking van ons rusthuis Boeyendaalhof.
Ze betekenen een grote meerwaarde voor een boeiende animatiewerking en vooral voor de ontspanning van onze bewoners.